Paddentrek 2015

13 maart 2015

Dag beste natuur- en groenliefhebbers.

Voor het eerst schrijf ik hier een persoonlijke nota.

Dit is normaliter niet de bedoeling maar jullie reacties wel.

In de straten van Ardooie loopt het momenteel vol van verscheidene soorten amfibieën. Deze dieren zijn aangewezen om deze trek te ondernemen naar hun geboortestek om te paren en hun nakomelingen af te zetten.

2015 wordt dan ook ons eerste schermenjaar waarbij op twee cruciale plaatsen schermen geplaatst worden die deze diertjes tegenhouden.

Op tijdstippen, door de werkgroep bepaald, worden de schermen nagezien, de emmers geledigd en de soorten en aantallen genoteerd.

Tijdens deze nachtelijke bezigheden worden ook straten afgeschuimd en worden ‘trekkers’ van de straat geplukt en veilig overgezet.

Mocht dit niet gebeuren, en dat is het geval in straten waar geen opzicht gebeurt, dan worden honderden dieren geplet of vermorzeld door het aanstormende verkeer.

Wij proberen deze editie te gebruiken om alle trafieken te lokaliseren en uit te werken naar 2016, zodat we een optimale opvolging kunnen verzekeren.

Ze allemaal redden zal nooit gaan maar denk aan dit:

Elke geredde amfibie heeft kans om zijn familie verder te zetten.

Hartelijke dank bij voorbaat aan de ongeveer 26 medewerkers die zich onbaatzuchtig inzetten om iedere avond op pad te gaan en de pad van  een ongewisse dood te redden.

Jo, secretaris AMAR

Paddentrek in het vroegste stadium

24 januari 2015

Kijk Puit! Amfibieëntrek in aantocht!

Binnenkort ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap. Dan trekken
ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Op hun
tocht moeten ze vaak de straat oversteken en daarbij vallen jaarlijks
heel wat verkeersslachtoffers. De werkgroep Amfibieën Ardooie/
Koolskamp
wil de padden, kikkers en salamanders een handje helpen.
Ook jij kunt een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te werken
aan de overzetactie in de Oude Lichterveldestraat of door je snelheid
aan te passen als je met de auto langs de landelijke wegen rijdt tijdens
de paddentrek.

Waar en wanneer is er amfibieëntrek?

Het startsein van de amfibieëntrek wordt gegeven ergens in februari,
na de eerste buien met hogere temperaturen (vanaf 7° Celsius). Bij
duisternis, regen en hoge vochtigheid kruipen de amfibieën uit hun
schuilplaats en trekken ze instinctief naar het water. Afhankelijk van de wintergrillen kan de trek tot halfweg april duren. In Ardooie en Koolskamp is er paddentrek vastgesteld in de Bosstraat, Tinnepotstraat, Vlasbloemstraat, Solwaterstraat, Scharestraat, Oude Lichterveldestraat, OosthoekstraatDiepestraat, St.-Maartensveldstraat, St. Maartensstraat en Egemstraat.

Pas je snelheid aan!

Tijdens de paddentrek zal de werkgroep in voornoemde straten campagneborden (zie foto) in de berm zetten. Deze vragen de automobilisten om uit hun doppen te kijken en snelheid aan te passen tijdens de paddentrek. Niet enkel de dieren die onder de wielen terechtkomen worden gedood, er vallen ook slachtoffers door de luchtverplaatsing van voorbijrazende voertuigen. De Oude Lichterveldestraat is een drukke verkeersweg. Daarom installeert de werkgroep in die straat een paddenafsluiting om te verhinderen dat trekkende amfibieën zelf de weg oversteken.  Tijdens de paddentrek controleren vrijwilligers dagelijks de ‘vangst’. Hierbij is het de bedoeling dat de dieren veilig aan de overkant van de weg gezet worden. Voor deze overzetactie aan de Oude Lichterveldestraat is de werkgroep nog op zoek  naar vrijwilligers. Vele handen maken licht werk!
Meehelpen en info?

De werkgroep Amfibieën Ardooie/Koolskamp is samengesteld met vrijwilligers van milieuraad Amar, Natuurpunt De Torenvalk en anderen en geniet ondersteuning van de gemeente Ardooie, firma Govar,
nv de vriese, Natuurpunt, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en de provincie West-Vlaanderen.

Wil je meewerken als vrijwilliger? Heb je tijd om af en toe eens op controle te gaan in de Oude Lichterveldestraat? Wens je meer info?

Neem contact op via 0476 97 22 06 of wouter.declerck1@telenet.be.


Gratis infoavond over amfibieëntrek

Welke amfibieën komen voor onze de streek?

Waar houden kikkers, padden en salamanders hun winterslaap?

Wanneer gaan amfibieën op trektocht?

Is het waar dat ze altijd naar de poel trekken waar ze geboren werden?

Is een paddenoverzetactie zinvol?

Wat is een ideaal biotoop voor de amfibie.

Waarom zijn amfibieën in de natuur belangrijk?

Wat als er geen amfibieën meer zouden zijn?

Hoe oud wordt een pad?

Een antwoord op deze en nog meer vragen krijg je op de gratis infoavond over amfibieën op donderdag 29 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Ardooie, Polenplein 15 in Ardooie.

De milieuraad Amar en de werkgroep amfibieën Ardooie/Koolskamp hebben Dominique Verbelen van de Hylawerkgroep van Natuurpunt gestrikt voor deze infoavond. Hij is een autoriteit op het vlak van amfibieën. Dominique brengt een presentatie over de soorten amfibieën in onze streek, hun meerwaarde voor de natuur en biodiversiteit, over paddenoverzetacties,….. Ook de amfibieëncampagne in Ardooie en Koolskamp komt die avond aan bod.

Iedereen van harte welkom!

Een heus insectenhotel in hartje Ardooie

24 april 2014

Kort na de middag op paaszaterdag 19 april 2014, stroomden de raadsleden van Amar samen naast de politieburelen aan het gemeentehuis. Lekker in het zonnetje, uitkijkend over een groene ruimte, een grasvlakte met tal van bloemen en struiken. Een ideale plaats om onze solitaire insecten te ontvangen en te huisvesten.

Ver weg van de ‘bewoonde’ wereld, te midden een rustige omgeving, doorklieven de eerste tonen van het mechanisch geweld de stilte van de middag. Met vereende krachten worden de eerst bouwstenen van het hotel op hun plaats gebracht. Na menig zaag-, kraan-, boor-, klop- en snijwerk is het resultaat verbluffend.

Dankzij het nuchter inzicht van de medewerkers en de inzet van velen kon dit hotel verwezenlijkt worden. Ondanks het feestelijk karakter van de zaterdag was iedereen toch bereid om een helpend handje, zaagje, hamertje, mesje en schaartje toe te steken.

We mogen dan ook met trots enkele foto’s exposeren die het andermaal benadrukken.

Dank aan allen die meehielpen!

 

Een idee voor de aanplant in de waterbuffer?

14 oktober 2013

InterviewPaul Van Laer (Nationale Boomgaardenstichting)

Verstuur naar een vriend(in)

“Hoogstamfruit verdient zijn plaats in het landschap” (14/10/2013) Het begon als een clubje liefhebbers van hoogstamfruit maar is sinds de oprichting in 1984 uitgegroeid tot een professioneel gestructureerde vzw met een eigen sociale werkplaats. Wat bleef bij de Nationale Boomgaardenstichting is de passie voor hoogstamboomgaarden. “De traditionele rassen van hoogstammige fruitbomen bewaren en vermeerderen in het landschap, dat is onze missie”, vertelt coördinator Paul Van Laer terwijl zijn voorzitter Ludo Royen even poolshoogte komt nemen. Op diverse plekken in Vlaanderen worden in totaal meer dan 4.000 waardevolle inheemse fruitvariëteiten in stand gehouden. Aanplantingen gebeuren zowel op openbare domeinen als in particuliere tuinen. De sociale werkplaats doet ook het snoeiwerk. In het najaar komt de sapmobiel langs om het overtollige fruit tot sap te persen. Op evenementen zoals de kersenhappening in Alden Biesen en de nationale fruittentoonstelling – dit jaar op 20 oktober in de tuinbouwschool te Melle – deelt de stichting de liefde voor hoogstamfruit met het grote publiek.


Beschrijf eens de doelstellingen van de Nationale Boomgaardenstichting.
Paul Van Laer: De traditionele variëteiten hoogstamfruit willen wij als levend erfgoed bewaren. Begrijp dat als hoogstamboomgaarden instandhouden en opnieuw aanplanten op het platteland. Iets levend steek je immers niet achter slot en grendel. We kiezen bij aanplantingen voor een grote diversiteit aan soorten en houden bij om welke variëteiten het gaat. Daarnaast beheren we ook meer uniforme ‘collectiepercelen’ met het oog op een efficiënte vermeerdering. Om onze doelstelling te realiseren, hebben we de steun van het grote publiek nodig. Daarom begeleiden we liefhebbers die bij de overheid een subsidie willen aanvragen voor de aanplanting of het onderhoud van hoogstammen. Andere stimuli zijn de samenaankoop tijdens onze plantactie, de verkoop van plantgoed via onze boomkwekerij en advies voor leden en andere geïnteresseerden. Elk jaar organiseren we demonstraties, cursussen, oogstfeesten en andere activiteiten rond fruit. De Pruimenproefdag, de Nationale Fruittentoonstelling en het evement De Kers in Alden Biesen lokken duizenden bezoekers.

Waarom is genetische diversiteit in de fruitteelt belangrijk?
fruitboom2.gifVan Laer: Naast de landschappelijke waarde zorgt het ook voor een meer robuuste fruitteelt. In de zoektocht naar variëteiten die veel fruit produceren van een uniforme kwaliteit werd in het verleden de weerstand tegen ziekten en plagen uit het oog verloren. Dat lossen we wel op met chemische hulpmiddelen, zo dacht de sector toen. In hoogstamboomgaarden zie je dat een biodiverse natuur ziekten en plagen goed kan beheersen. Maar door de nauwe genetische basis van moderne fruitrassen draag je zwakheden van de voorouders mee. Tot wel 80 procent van de commerciële appelsoorten stamt af van de schurft- en spintgevoelige Golden.

“Door de Europese rooipremie verdwenen nog meer hoogstamboomgaarden uit het landschap”

Hoe komt het dan dat hoogstamfruit niet beter heeft standgehouden?
Van Laer: Vanwege de meeropbrengst per hectare en de forse besparing op plukkosten schakelde de professionele fruitteelt vanaf midden vorige eeuw massaal over van hoogstamboomgaarden naar laagstammen. De appelteelt die toen nog grotendeels op de variëteit Golden steunde, verkeerde reeds vanaf de jaren ‘70 in crisis. Als reactie daarop voerde Europa een rooipremie in, wat professionele telers een extra reden gaf om hoogstammen te kappen. In Haspengouw verdwenen honderden hectaren extensieve hoogstamboomgaarden omdat ook niet-professionele fruittelers en gemengde landbouwbedrijven de rooipremie opstreken. Ongeveer gelijktijdig vonden in deze regio de eerste ruilverkavelingen plaats, wat toen nog een kaalslag van het landschap inhield om grote blokken landbouwgrond te creëren. De waarde van hoogstammen in het landschap werd toen nog over het hoofd gezien. Dat is vandaag gelukkig anders bij ruilverkavelingen.

Zijn veel oude pareltjes bewaard gebleven?
Van Laer: Toen de hoogstamboomgaarden in snel tempo verdwenen, besloot voorzitter Ludo Royen samen met de andere oprichters van de Boomgaardenstichting om takjes van de oude variëteiten hoogstammen af te knippen en opnieuw te enten. Zo is een collectie ontstaan van waardevolle, inheemse fruitrassen. Dankzij de jarenlang volgehouden inspanningen beschikken we vandaag over een genenbank van de Vlaamse fruitvariëteiten. Bijna 4.000 oude rassen bleven bewaard. Het merendeel zijn appels en peren. Daarnaast zijn er enkele honderden kersen- en pruimenrassen en tientallen variëteiten perzik, noot, kweepeer, mispel, enz.

“Een aantrekkelijk landschap met hoogstammen is een troef voor de landbouwsector”

In Limburg zie je nog vleesvee onder hoogstammige fruitbomen staan. Een unicum of doen de andere provincies niet onder?
Van Laer: Gemengde bedrijven met wit-blauwen die op extensieve wijze gehouden worden op weiden met hoogstamfruit is iets typisch voor Haspengouw. Boeren haalden hun inkomen zowel uit het vlees als uit het fruit, en deden daarnaast aan akkerbouw. Ik hoop dat landbouwers die combinatie blijven maken maar vrees dat de boomgaarden zullen sneuvelen door de intensivering en specialisering van de landbouw. Je ziet nu al dat het fruit aan de bomen in veel gevallen niet meer geplukt wordt. De hoogstamboomgaarden bij landbouwers zijn alleszins kwetsbaarder dan degene bij particulieren. Jammer, want een aantrekkelijk landschap is een troef die de landbouwsector kan uitspelen.
Ludo Royen: In een monotoon landschap kan je als landbouwer maar moeilijk aan verbreding doen via hoeveverkoop en toerisme. Interessante toepassingen van hoogstambomen kan je voor elk genre bedrijf bedenken. Hoogstammen kunnen bijvoorbeeld een stal ‘inkleden’ in het landschap of als beschutting dienen voor klein- en grootvee met een buitenloop. De grasgroei wordt er amper door belemmerd terwijl de schaduw voor de dieren welgekomen is. Een andere interessante toepassing is de aanplanting van enkele hoogstammen langs een laagstamboomgaard. In een kersenplantage kan je zo de vogels weglokken.

Hoe financieren jullie de uitgebreide werking van de Boomgaardenstichting?
Van Laer: Wij proberen om zelf inkomsten te genereren. De snoei- en andere werken voor particulieren zijn bijvoorbeeld zelfbedruipend. De sociale werkplaats geniet overheidssteun zodat de uurtarieven schappelijk zijn. Bijna ieder weekend zijn er activiteiten waarop we fruit, sappen, stroop en confituur aan de man brengen. Er is ook de samenaankoopactie voor plantgoed. Met 1.600 leden zijn er inkomsten uit het lidmaatschap, al gaan die zowat integraal naar de uitgave van onze publicaties. Verder is er overheidssteun vanuit de milieuadministratie omdat NBS erkend is als gewestelijke thematische natuurvereniging. Tot slot doen we ook een beroep op projectfinanciering.

Op hoeveel medewerkers kan de stichting rekenen?
fruit.hoogstam2.gifVan Laer: Twee medewerkers van de Boomgaardenstichting zijn continu buiten aan de slag, in de 80 hectare boomgaarden die de stichting in eigen beheer heeft. Vier mensen bemannen het secretariaat. Zij sturen het werk aan, doen de administratie, leiden cursussen en evenementen in goede banen en werken aan publicaties zoals de nieuwsbrief ‘Hoogstamnieuws’ en het tijdschrift ‘Pomologia’. Gelet op de vaak voorkomende vraag om aangeplante boomgaarden ook te onderhouden, werd in 2003 de sociale werkplaats NBSW als dochterorganisatie opgericht. Ondertussen telt NBSW 9,5 voltijdse arbeidskrachten, naast twee begeleiders zijn dat mensen die op de reguliere arbeidsmarkt maar moeilijk aan de slag kunnen. Samen hebben zij hun handen vol met meer dan 300 onderhoudscontracten voor boomgaarden die in grootte kunnen variëren van vijf tot vijfhonderd bomen.

Welke rol speelt de sapmobiel in gans het verhaal?
Van Laer: Wie hoogstammen aanplant, wil ook met het overschot aan fruit iets kunnen aanvangen. Als nevenactiviteit zijn we daarom gestart met ‘De Sapmobiel’. Heel het najaar toert deze mobiele fruitpers door Vlaanderen om sap te maken van appels en peren. De ambitie is om ieder jaar 100.000 kilo fruit te persen, waarbij het saprendement 70 à 75 procent is. Onlangs is ook een machine aangeschaft om de pitten uit kersen, krieken en later eventueel ook bessen en pruimen te verwijderen, waarna er machinaal moes van gemaakt wordt. Van die moes maak je confituur en gelei of je voegt het toe aan sap van appels en peren. Ook wijnmakers kunnen bij de sapmobiel terecht om aan een sterk gereduceerde prijs ongepasteuriseerd sap te laten persen van druiven, appels, peren, …

“Fruittelers kunnen leren van het natuurlijk beheer in hoogstamboomgaarden”

Verdwijnt met de oude generatie fruittelers ook ons fruitbomenpatrimonium?
Van Laer: De animo voor onze cursussen, ook bij jongere liefhebbers van fruitbomen, stelt mij gerust. Jaarlijks bereiken wij een 100-tal cursisten. In de toekomst zullen we voor hetzelfde effect misschien meer mensen moeten bereiken want tuintjes worden kleiner. Belangrijk is dat onze werking ook fruittelers en groenwerkers aanspreekt en niet alleen hobbyisten. De erkenning als kenniscentrum voor professionelen is geleidelijk gegroeid. Fruittelers kunnen iets opsteken van het natuurlijk beheer in onze boomgaarden. Het is voor hen interessant om te zien hoe wij omgaan met moeilijk te beheersen ziekten en plagen. Denk aan de perenbladvlo, perenvuur en het Little Cherry Virus als jongste voorbeeld. Dit vergt onze aandacht en uiteraard ook fatsoenlijk beheer, maar paniek en een kaalkap van waardplanten zoals we in de jaren ’80 deden bij een uitbraak van perenvuur is uit den boze.

De Vlaamse overheid doet haar best om boslandbouwsystemen in de praktijk ruimer ingang te doen vinden. Schept dat nieuwe kansen voor hoogstambomen?
fruitboom1.gifVan Laer: Het is mij vooralsnog een raadsel hoe we professionele landbouwers kunnen stimuleren om hoogstammen aan te planten op landbouwgrond. Qua tijdsbesteding past het niet op een modern landbouwbedrijf. En de handel stelt (uniformiteits)eisen waar extensief geteeld fruit van hoogstambomen niet aan voldoet. Door de geringe commerciële waarde is het benutten van het fruit een grote uitdaging want je produceert het niet om het vervolgens te zien rotten. Via boslandbouw zou je ook aan houtproductie kunnen doen, maar dat strookt niet met ons streven naar een zo lang mogelijke levensduur van de hoogstambomen. Misschien ontbreekt het in Vlaanderen wel aan de ruimte om aan agroforestry te doen. Nog een groter obstakel is dat Vlaamse boeren niet de gewoonte hebben om een boom te laten staan en er rond te ploegen.

Verwachten jullie dat het hervormde Europese landbouwbeleid nog iets nieuws voor jullie in petto heeft?
Van Laer: Momenteel hebben we daar weinig zicht op. Ik geloof niet dat het ecologisch focusgebied nieuwe kansen schept voor hoogstammen. De veranderingen zouden zelfs negatief kunnen uitdraaien. Nu het Europees landbouwbeleid meer inzet op actieve landbouwers en het budget voor plattelandsontwikkeling afslankt, vrees ik dat de budgetten voor plattelandsprojecten onder druk zullen komen. Laat ons hopen dat de Nationale Boomgaardenstichting nog veel Leader- en andere projecten mag helpen realiseren waarbij hoogstammen bijdragen aan landschapskwaliteit, toerisme en biodiversiteit.

Voor meer info over traditionele fruitvariëteiten, aanplantingen of snoeiwerken in hoogstamboomgaarden, verwerkte producten van specifieke variëteiten (sap, stroop, confituren, ed.) kan je steeds terecht op het secretariaat van de Nationale Boomgaardenstichting: www.boomgaardenstichting.be of via e-mail info@boomgaardenstichting.be of tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 012/39 11 88.

bron VILT

Onvoorziene omstandigheden???

2 februari 2013

Het is weeral twee jaar geleden dat de Berlingmolenstraat te kampen kreeg met wateroverlast. Dit zou opgelost worden.

Geen nood; De werken zijn en waren voorzien en zouden starten op 1 januari 2012, na de nogmaalse overlast waarbij de straat samen met de stationstraat voor heel wat hinder zorgde.

Vier maanden na datum vatte eindelijk een kraan de grondwerken aan. Geen overbodige luxe maar meer een must. Och arme ‘s anderendaags stond het werktuig alweer stil. Enkele weken achteraf kon men met groot ornaat, zelfs de pers was erbij, een foto aanschouwen in dag- en weekbladen met op de voorgrond de mastodont die de graafwerken uitvoert en in de decor het terrein waar alles moet komen. Na een bliksemsnelle(?) start viel alles even rap weer stil. De cyclocross kon er passeren, de toeschouwers konden genieten van de aanblik van heel wat modder en slijk zodat ieder de indruk kreeg dat de werken zouden klaar zijn om de winter in te luiden.

Dit was uiteraard zonder rekening te houden enkele factoren. Het Belgische weertje laat zich niet kisten, hoe dikwijls wij het ook zouden willen.Resultaat???

De gemeente Ardooie is een waterbuffer rijker….

In plaats van één ingedijkte waterbuffer is er plaats voor een tweede waarvan het water niet naar de eerstgenoemde kan.

Brengt deze waterbuffer soelaas voor de jaarlijkse wateroverlast langsheen de berlingmolenstraat of in de tuinen van de bewoners van de stationsstraat?

Misschien kunnen we ook vooruitblikken en onze hoop stellen op de geplande werken in de stationsstraat waarbij de riolering gescheiden wordt.

Bekijk ondertussen de foto’s en wees blij dat je er zelf niet woont.

Misttroostig Volkspark!

17 november 2012

Woensdagmorgen, boven de lage weiden en in de verte een sluimer van witte nevel: MIST!

Op wandel naar het centrum  van de gemeente neem ik graag gebruik van de wandelpaden in Dolomiet- steenslag , aangelegd om de voetgangers doorheen het park te loodsen.

Groot was mijn verbazing toen ik het resultaat aanschouwde van twee recente aanslagen op de schoonheid van het park. Enerzijds de oprichting van enorme tenten voor de vip -klasse van de veldrit en anderzijds de installatie voor het vuurwerk en de verbranding van ‘Pietje Pek na afloop van het St- Maartensfeest.

Voor beide evenementen is er blijkbaar zeer zwaar vervoer nodig en moest dit ook zo nodig de paden en speelweide berijden om tot het middenplein te komen.

Wie de geschiedenis van de locatie kent weet ongetwijfeld welke ondergrond de basis vormt voor het park. Deze laat geen water door en is ook van dergelijke kwaliteit dat er NOOIT zwaar vervoer over kan.

Er rijst uiteraard de vraag wie of wat hiervoor verantwoordelijk is maar dit zijn vijgen na Pasen want het is toch al gebeurd.

Benieuwd kijken we uit naar de herstelling en de opvolging in de toekomst want je weet toch dat je daar niet met een brommer mag rijden maar in sommige extreme situaties mag er zelfs een tientonner binnen.

Wandelpad of moeilijke doorgang?

Nog een geluk dat het mistig is

Barbecue of vuurhaard.

Zoemende bijtjes, wat een heerlijk geluid!

10 februari 2011

De bijenpopulatie gaat zienderogen achteruit.

Daar kunnen jij en ik wat aan doen!

Met de hulp vanuit onze provincie, kunnen we bij-vriendelijke bloembedden zaaien op een ‘verloren’ stukje in de tuin. Het bloembed hoeft niet eens zo groot te zijn. Een stukje van 3.5 bij 2 meter is al genoeg om 10 gram zaden uit te strooien. Dit garandeert enkele jaren  bij- genot in uw tuin.

Via de milieuraad van uw gemeente of rechtstreeks via het provinciebestuur, kunnen deze zaadvoorraden aangesproken worden.

De bloemen en planten zijn speciaal gekozen om bijen aan te trekken en zijn verkrijgbaar zowel meerjaarlijks als éénjarig.

Lees er meer over:

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/natuur/Pages/bijen.aspx

Eten we wel gezond?

21 september 2010

In de rage naar het zoeken om een gezonde maaltijd op tafel te toveren, zijn reeds meerdere moeders hoorndol geraakt.

Wat is er nu goed en beter, slecht of niet aan te raden. De heisa rond gezonde voeding  is niet meer weg te denken in het alledaagse bestaan.

We worden te dik (vet), te traag en te lui.

We willen er iets aan doen maar weten niet goed wat.

Welke voeding is er nu beter, best of het allerbeste?

Enkel een gevarieerd menu met de goede kwaliteiten, ons aangeboden door moeder natuur, kunnen ons hierbij helpen.

Een avond over ‘gezonde’ voeding.

‘CC Hofland,

 

Oude Lichterveldsestraat

 

21 oktober 

 

 

om 19u30

 

 

Wat, Hoe, Hoeveel en Hoe vaak wordt er gegeten?

Wanneer eten we wat?                 

Is het nodig om onze eetgewoonte te veranderen?

Natuurvoeding               Biovoeding             Macrobiotisme        Industrievoeding

 

Wat is er mogelijk en vooral gezond? Welke impact heeft dit alles in en om het milieu?

 

Op al deze en andere vragen een antwoord. Een gepast proevertje mag niet ontbreken.

 

Spreker van dienst: Wim TOUSSEYN

 

Gratis

 

deelname!

 

Inschrijven kan via:

- info@amar.be

- 0478 906 114

- 051 748 031

Nieuwe actie adoptiekippen!

8 mei 2010

In navolging van het succesvolle verloop van de actie 2008, krijgen we de tweede editie op 29 mei 2010.

We verdelen opnieuw een 300-tal kippen ten behoeve van de milieubewuste inwoner met een hart voor dieren.

Het formulier kun je afhalen bij de plaatselijke bakker of in “De Berlingmolen”, invullen en in de postbus steken aan het nr. 67 Kaaistraat Ardooie.

De aanvragen duren tot 17 mei.

De verdeling gebeurt door Amarleden In de BERLINGMOLEN (Voeders Callewaert) Berlingmolenstraat Ardooie. Dit gebeurt op 29 mei vanaf 09u00 tot 12u00.

 

Het nieuwe logo van Amar.

11 maart 2010